Ook 'De Groene Kraaij' ontstemd over rapport watergebruik Kraaijenbergse Plassen

Gepubliceerd op 6 april 2022 om 08:49

LINDEN | De Stichting Vrienden van De Groene Kraaij (VVDGK) is ontstemd over het rapport dat de gemeente Land van Cuijk heeft laten uitvoeren over toekomstig gebruik van de Kraaijenbergse Plassen. Daarin is onder meer opgenomen dat het aantal aanlegplaatsen mag verdubbelen van 800 naar 1600 plaatsen. “Het rapport is naar onze mening eenzijdig en incompleet, want het is alleen gericht op de mogelijke voordelen voor de (lokale) recreatiebranche”, aldus VVDGK.

 

“De effecten van verdere groei van het (nautisch) toerisme op de samenleving, aanwezige natuur- en milieuwaarden en de veiligheid in en om de Kraaijenbergse Plassen worden niet aangestipt in dit rapport”, onderbouwt VVDGK haar kritiek. “Los daarvan worden in het rapport conclusies getrokken op basis van vergelijkingen met andere recreatieplassen elders, welke geheel andere karakteristieken en doelstellingen hebben en daardoor tendentieus of onjuist zijn. Wij zijn van mening dat dit rapport geen objectieve basis is voor besluitvorming binnen de gemeente. Wij ondersteunen dan ook niet de conclusie (van ZKA Leisure Consultants, de opstellers van het rapport, red.) dat de Kraaijenbergse Plassen zeker genoeg capaciteit hebben om de geplande ontwikkelingen zonder problemen te kunnen verwerken. Tot slot roepen we in herinnering het representatieve onderzoeksresultaat van iets meer dan een jaar geleden waarin bijna negen op de tien geënquêteerde inwoners de uitgangspunten vóór ons streven naar kleinschalige ontwikkeling van Dommelsvoort onderschrijft. In Linden lag het percentage zelfs op 94%. We blijven van mening dat zowel de gemeente als regievoerder en TopParken als initiatiefnemer en uitvoerder de stem van gebruikers en inwoners niet naast zich neer kunnen leggen.”

 

Meer kritiek
Vorige week uitte de Dorpsraad Linden in deze krant ook al kritiek over het rapport dat moet dienen als basis voor nieuw beleid voor recreatie op en rond de Kraaijenbergse Plassen. De gemeente liet toen weten dat de plannen nog niet definitief zijn en pas wil reageren op alle kritiek als de plannen door de gemeenteraad besproken worden (medio 2022).

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.