Onze onderbouwing

 

 

 

 

 

  • De grootschaligheid van het park is dan weliswaar hetgeen maximaal is toegestaan volgens het bestemmingsplan, maar deze aantallen zijn absoluut niet meer van deze tijd. Waar overal steeds meer duidelijk wordt dat massatoerisme voor veel overlast en irritatie zorgt onder de lokale en regionale gebruikers van een gebied, en ook ecologische schade berokkent, zeker op lange termijn, gaat Cuijk in plaats van naar minder naar meer. Dit past niet in de huidige maatschappij. Duurzaam toerisme is geen massatoerisme en daar maakt de gemeente Cuijk ons inziens duidelijk een verkeerde keus.
  • We zijn in 2017/2018 betrokken geweest bij een aantal overlegsituaties tussen gemeente, alle betrokkenen (onder andere de watersportvereniging, de surfclub, ondernemers aan de plas, Brabants landschap, dorpsraden Beers en Linden etc.) van de plas en adviesbureau Van Nuland. Hier is continu als uitgangspunt naar voren gekomen dat er een bepaalde balans moet blijven (en dus kleinschaligheid) op en om de plas en dat het niet ten koste moet gaan van eigen bewoners en gebruikers. Daar lijkt dit plan niet echt bij aan te sluiten.
  • Er is in de de afgelopen 10 jaar al een enorme toename ontstaan, zowel op het water als om het water. Mede waarschijnlijk door de groei van de Heeswijkse Kampen, groei haven en huisjes van camping ’t Loo, komst Europarcs en steeds meer regionale bekendheid van het gebied etcetera.
  • Alle onderzoeken op basis waarvan het bestemmingsplan toen is goedgekeurd dateren van voor 2011. Deze onderzoeken sluiten onvoldoende aan bij de huidige situatie. Toentertijd kwam uit de Milieu Effect Rapportage een voorkeursaantal van 550 naar voren, maar ook dit was van toepassing op de situatie van voor 2011-2012
  • Voldoen alle onderzoeken aan de huidige wetgeving op het gebied van milieu en natuur? We zijn inmiddels 10 jaar en vele nieuwe wetten en regels verder. De zeer ingrijpende omgevingswet wordt 1-1-2022 ingevoerd, en die geeft veel meer ruimte aan bewoners. Er moet nu al in de geest van die wet gehandeld worden.
  • Als het park er eenmaal staat is er geen weg meer terug. 700 huizen van Topparken en 140 van Europarcs is een heel dorp erbij en zal voor iedereen consequenties hebben. In de praktijk is er altijd meer overlast dan de theorie doet vermoeden, dus ook voor de inwoners van Beers en Linden en alle gebruikers van de plas. Alleen al de verkeersdrukte zal hier enorm toenemen met een te verwachten bezoekersaantal van 1.000.000 per jaar. Op een zomerdag zal dit volgens de berekeningen leiden tot 12.000 vervoersbewegingen per dag.
  • Van massatoerisme wordt de schadelijke kant steeds duidelijker. Overlopen gebieden, milieuvervuiling en overlast voor de lokale bevolking. De Wageningen Universiteit is in 2018 begonnen met een onderzoek naar massatoerisme en kijkt daarin ook naar de  rol van de lokale overheid, wat deze kan doen tégen massatoerisme. De resultaten van het onderzoek zijn nog niet gepubliceerd, maar het maakt wel duidelijk dat deze kant van massatoerisme pas sinds kortgeleden wordt belicht, maar wel zeker meegenomen moet worden in de huidige keuzes. Zie ook: https://www.wur.nl/en/project/Hello-Mass-Tourism-Tourism-boom-and-bust-in-Urban-Governance.htm 
Milieu Effect Rapportage 2011
PDF – 20,1 MB 922 downloads
Dommelsvoort Toelichting En Regels
PDF – 2,8 MB 789 downloads
Dommelsvoort Vaststellingsbesluit
PDF – 751,3 KB 724 downloads