Donaties

Om onze en jullie doelen na te streven komen we er niet onderuit om af en toe kosten te maken. 

Denk hierbij aan kosten voor de website, flyers, groene Kraaijen, oprichten stichting, opvragen van documenten etc.

Draagt u ons een warm, groen hart toe dan helpt een kleine bijdrage om ons in beweging te houden.

Dit kan op rekeningnummer  NL48RABO 0367696606 tnv Stichting Vrienden van de Groene Kraaij.

Hartelijk dank!