Waterpark Dommelsvoort baart ook Cuijkse wijk groeiende zorgen

Gepubliceerd op 23 juli 2023 om 10:19

Ook in de Cuijkse wijk Heeswijkse Kampen groeien de zorgen. Nu TopParken volgend jaar zomer wil beginnen met de bouw van een vakantiepark tussen Beers en Linden, goed voor 550 recreatiewoningen en een jachthaven met 400 ligplaatsen.

Eerder lieten de dorpsraden van Beers, Linden en onlangs ook Gassel zich al kritisch uit over de komst van Waterpark Dommelsvoort, aan de Kraaijenbergse Plassen langs de A73 bij Cuijk.

Complex

,,Dit is een complex dossier. Vandaar dat we nu samen met de drie dorpsraden optrekken”, zegt Yvette van Rijckevorsel, voorzitter van de wijkraad Heeswijkse Kampen. ,,Dan moet je denken aan onderling informatie uitwisselen en samen standpunten innemen. Twee weten immers meer dan één. Plan is dat er vaker samen overleg zal zijn over Dommelsvoort.”

Ook zoeken de dorps- en wijkraden nadrukkelijk de samenwerking op met Vrienden van de Groene Kraaij en Milieuvereniging Land van Cuijk, organisaties die ook kritisch zijn op de komst van het vakantiepark.

De waterrijke wijk Heeswijkse Kampen ligt aan de Heeswijkse Plas, onderdeel van de Kraaijenbergse Plassen. ,,Inwoners ervaren nu al overlast van waterrecreanten in vooral de zomermaanden. We verwachten dat dit erger wordt”, zegt Van Rijckevorsel. ,,Bij overlast die nu al ervaren wordt, moet je denken aan gebieden die bevaren worden waar juist een vaarverbod geldt, behalve voor aanwonenden.” De wijkraadvoorzitter doelt hiermee op de wooneilanden richting de snelweg. ,,Ook horen we vaker klachten dat er te hard gevaren wordt.”

Te wensen over

Handhaving op het water door de gemeente laat nu al te wensen over, volgens de wijkraad. Bewoners kregen recent te horen, zegt de wijkraad, dat niet opgetreden kon worden tegen ’s nachts illegaal aangemeerde boten. Omdat de tijden waarop niet aangemeerd mag worden ‘buiten het dienstrooster van de afdeling handhaving vallen’.

De zogeheten passantensteiger in de binnenhaven van De Nielt, achter in de wijk, is menig bewoner nu al een doorn in het oog. ,,Hier mag niet ’s avonds laat en ’s nachts aangemeerd worden vanwege vooral geluidsoverlast. Toch gebeurt het.”

Niet alleen groeiende drukte op het water straks, maar ook op de wegen van en naar de wijk baart de wijkraad toenemende zorgen. ,,Als er straks een groot vakantiepark ligt van 550 woningen, zul je dat ook merken bij de op- en afritten van de A73, vlak bij onze wijk. Daar stroomt het nu in de spits al vaak niet goed door. Dat merken we wanneer het verkeer op de Lavendel en de Beersebaan sneller vast komt te staan. Hoe gaat dit straks dan met veel nieuwe vakantiegangers, vragen we ons af. We zien nu al steeds meer sluipverkeer op wegen in onze wijk die hiervoor niet bedoeld zijn.”

Vraagtekens

Van Rijckevorsel heeft ook haar vraagtekens bij het bestemmingsplan uit 2013 dat ten grondslag ligt aan de plannen voor Waterpark Dommelsvoort, zoals het recreatiepark vooralsnog gaat heten. ,,De inzichten nu zijn toch op veel gebieden anders dan toen. Denk alleen maar aan de stikstofcrisis.”

Over wat de precieze ‘mogelijk negatieve’ gevolgen zijn van dit park op natuur en milieu, geeft de wijkraad toe hierover nu ‘onvoldoende kennis’ te hebben. ,,We zoeken dan ook experts op gebied van natuur en milieu die ons kunnen bijstaan in het beoordelen van alle verdere plannen.”

 

Bron: Gelderlander 17-07-2023

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.