Voor- en tegenstanders nieuw vakantiepark bij Cuijk botsen: ‘Waarom zou Land van Cuijk méér toeristen niet aan kunnen?’

Gepubliceerd op 23 juli 2023 om 10:16

Een groot luxe vakantiepark aan de Kraaijenbergse Plassen bij Cuijk lijkt er nu te komen. Eind dit jaar willen TopParken en de gemeente Land van Cuijk een uitwerkingsplan klaar hebben voor 550 recreatiewoningen, voorzieningen als horeca en wellness, en een jachthaven met 400 ligplaatsen.

Geïnspireerd op het palmeiland van oliestaatje Dubai. Zomer 2024 zou dan de eerste schop de grond in moeten voor Waterpark Dommelsvoort.

Op 5 juli is er een informatieavond in zaal de Spijker in Beers. Vier - eerste - reacties op het nieuwe recreatiepark in het plassengebied tussen Beers en Linden.


Jeroen Huiskamp, voorzitter Stichting Vrienden van De Groene Kraaij:

,,Onze eerste indruk is dat deze plannen, met 550 huizen en 400 ligplaatsen voor boten, volledig voorbijgaan aan de kleinschaligheid van het gebied. Dat TopParken geprobeerd heeft de huizen en voorzieningen zo groen mogelijk in te passen, doet niets af aan de verwachte verstorende werking.

,,Verder hebben we ernstige bedenkingen bij de verkeersveiligheid en -afwikkeling op de wegen in deze plannen, met name van en naar Linden. Ook de veiligheidssituatie op het water, met vele honderden extra boten die nabij de ophaalbrug en het surfstrand gaan varen, zal naar alle waarschijnlijkheid aangetast worden.

Er blijft sprake van een ‘Dubai aan de Maas’, met herken­nings­pun­ten die tot bijna twintig meter boven het maaiveld uitsteken

,,We vinden dat TopParken een vertekend en misleidend beeld geeft door het een goede en groene inpassing te noemen: er blijft sprake van een ‘Dubai aan de Maas’, met herkenningspunten die tot bijna 20 meter boven het maaiveld uitsteken.

We zijn niet per definitie tegen iedere recreatieve ontwikkeling. Maar het lijkt er sterk op dat financieel gewin voor een beperkt aantal betrokken partijen voor de gemeente Land van Cuijk prevaleert boven een duurzaam beheer van het plassengebied. We blijven ons inzetten om uitvoering in deze vorm tegen te gaan.”

 

Erik Jansen, toeristisch manager Visit Land van Cuijk:
,,Waterpark Dommelsvoort is een interessant plan dat, als het wordt uitgewerkt zoals het op papier staat, een stevige impuls kan geven aan de welvaart en het welzijn van Land van Cuijk.

,,Dat projecten van deze omvang ook kritische vragen oproepen, is begrijpelijk - en zelfs goed. Het kan de plannen alleen maar beter maken. Jammer is wél dat de pluspunten van investeringen als deze vaak onderbelicht blijven. Zo zorgen meer toeristen voor meer omzet. Winkels, horecagelegenheden, maar ook musea hebben dat extra bezoek keihard nodig om overeind te blijven.

,,Toerisme zorgt bovendien voor nieuwe werkgelegenheid. En wat te denken van wegen die worden opgeknapt of bussen die blijven rijden, omdat er meer gebruik van wordt gemaakt? Het effect van de aanwezigheid van toeristische voorzieningen is vele malen groter én positiever dan inwoners weleens beseffen.

,,Er zijn meer fietsers en ja, je komt meer wandelaars tegen. Maar nu is er geen enkele reden om te veronderstellen dat het Land van Cuijk de komst van meer toeristen niet aan zou kunnen. Uiteindelijk moeten niet alleen de ondernemers en de toeristen profiteren van meer toerisme, maar juist ook de eigen inwoners. Als die balans verstoord dreigt te raken, moet je ingrijpen.”

 

Sjors Vink, voorzitter dorpsraad van Beers:
,,Als dorpsraad pleiten we voor een leefbare, veilige en rustige leefomgeving. De verkeersafwikkeling in en rondom de kern van Beers, en vooral op de Provincialeweg (N321), zien wij als grootste uitdaging. Tijdens de ochtend- en avondspits zien wij nu al een behoorlijke verkeersopstopping op de N321, met sluipverkeer in de kern tot gevolg. Wat als hier straks nog vele honderden toeristen bij komen?

,,Zijn voor de ontsluiting van het vakantiepark verkeerslichten voldoende, of moet daar toch de eerder toegezegde (turbo)rotonde komen? Zijn de verkeerslichten bij de kerk in Beers nog voldoende? Gaan we juist nog meer sluipverkeer door de kern van Beers krijgen?

De verkeersaf­wik­ke­ling in en rondom de kern van Beers, en vooral op de Provincia­le­weg (N321), zien wij als grootste uitdaging

,,Ook maken we ons zorgen over de overlast van onder meer geluid en afval op en rond de Kraaijenbergse Plassen. Maar ook de toename van het aantal boten op het water. Wie gaat dit controleren, en wie wordt verantwoordelijk voor de handhaving hierop?”

 

Janneke Straten, voorzitter dorpsraad Linden:
,,De omvang van het park in relatie tot de omgeving is totaal buiten proporties. Een plan van dergelijke omvang is niet uit te leggen in de huidige tijdsgeest van stikstofproblemen, woningnood, druk op de natuur en het klimaat.

,,We maken ons grote zorgen over de toename van de verkeersdrukte, en daarmee verkeersonveiligheid voor kinderen, fietsers en wandelaars. Maar ook over de toenemende geluid- en lichthinder op leefbaarheid en over verdrukking van de omringende natuur.

,,Sinds de vaststelling van het bestemmingsplan in 2012 zijn de recreatieve voorzieningen rondom de plassen al enorm toegenomen met minimaal 150 vakantiewoningen en zo'n 225 ligplaatsen. Het centrum van Linden (270 inwoners) is nu al in de zomer een knelpunt. Door de vele dagrecreanten met veel te grote trailerboten, die door het dorp proberen de enige botenhelling te bereiken bij camping het Loo. Het is wachten op het eerste dodelijke verkeersslachtoffer.

Een plan van dergelijke omvang is niet uit te leggen in de huidige tijdsgeest van stikstof­pro­ble­men, woningnood, druk op de natuur en het klimaat

,,We hebben met ontzetting kennisgenomen van de ligging en het ontwerp van vooral de centrumfunctie van het park met onder meer horeca. Die is 7.500 vierkante meter groot en ligt pal aan de noordkant van Dommelsvoort, direct gericht op de natuuroever en Linden.

,,We roepen TopParken en de gemeente op de ligging van de centrumfunctie te verplaatsen naar een centrale plek in het midden (het hart) van het park, in plaats van in ‘het hart’ van de Kraaijenbergse Plassen. Of om de jachthaven en de centrumfunctie van plek te laten wisselen, waardoor geluid en licht richting de A73 worden gericht. We rekenen op gezond verstand en matiging van de plannen in deze tijden van toegenomen schaarste aan alles.”

 

 

Bron: Gelderlander 20-06-2023

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.