Plan: ‘Bouw zestig woningen in Beers in plaats van 550 chalets op Dubai aan de Maas’

Gepubliceerd op 23 juli 2023 om 10:23

Bouw zestig of zeventig woningen in plaats van vakantiepark Dommelsvoort. Dat stelt Vrienden van de groene Kraaij. De groep die al jaren ageert tegen de komst van het grootschalige park komt nu met een alternatief. ‘Bouwen in Beers in plaats van Dubai aan de Maas’.

De Vrienden van de groene Kraaij hoopt dat gemeenteraadsleden en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, waar de Kraaijenbergse Plassen onder vallen, pas op de plaats zullen maken bij de ontwikkeling van Dommelsvoort. ,,Sta stil bij de alternatieven, voor het te laat is”, zegt Jeroen Huiskamp, voorzitter van de belangengroep.

Ontwikkelaar Topparken heeft 550 vakantiewoningen gepland op het nieuwe te ontwikkelen vakantiepark Dommelsvoort tussen Linden en Beers. Vanwege de vorm, vergelijkbaar met het palmeiland van oliestaatje Dubai, wordt het plan ook wel Dubai aan de Maas genoemd.

‘Behoefte aan betaalbare woningen’

,,Het gaat hier om een megagroot vakantiepark met dure huizen aan het water, een jachthaven voor vierhonderd ligplaatsen en een horecavoorziening met hoogbouw”, licht Maurits van Ravesteyn van de Vrienden van de groene Kraaij het schrijven toe. ,,Maar er is juist dringend behoefte aan betaalbare woningen in de gemeente Land van Cuijk. Onder meer voor starters.”

Huiskamp vindt het belangrijk dat er gedacht wordt aan een andere invulling van het gebied aan de zuidrand van de Kraaijenbergse Plassen. ,,Er zouden langs de huidige provinciale weg zo’n zestig tot zeventig woningen kunnen komen. Het zijn nog maar schetsen die we hebben, maar we willen niet alleen maar overal tegen zijn. Ook meedenken over wat dan wél.”

Topparken afkopen met opbrengst grond

Ook over de consequentie van het stoppen van de samenwerking met projectontwikkelaar Topparken is nagedacht: ,,Met het geld dat de verkoop van grond voor woningbouw opbrengt, kan de gemeente het afkopen van Topparken dan bekostigen. En als de provinciale weg tussen Cuijk en Grave wordt verlegd naar de noordkant van de nieuwe woningen, komt dat ook de verkeersveiligheid in Beers ten goede.”

Van Ravesteyn verwijst naar een rapport van BrabantAdvies. Dit bureau werkt in opdracht van de provincie Brabant en geeft, zoals het zelf zegt, ‘eigenwijze adviezen’. BrabantAdvies schreef vorig jaar al in het rapport ‘Advies over NRD Dommelsvoort’ dat het voor de betrokken overheden goed zou zijn om de plannen te heroverwegen.

Tien jaar oud

‘Het plan voor een grootschalig vakantiepark is meer dan tien jaar oud’, staat in het rapport. ‘Door het plan opnieuw te toetsen, komen er actuele inzichten over stikstofregels en regels voor duurzaam bouwen. We willen de fundamentele vraag meegeven of de keuze van tien jaar geleden nog wel passend is.’

Vorige week luidde de wijkraad Heeswijkse Kampen al de noodklok. Angst voor drukte in de wijk en drukte op het water. Dorpsraden van Beers, Linden en Gassel hebben ook al kritiek geuit op de komst van het vakantiepark.

Bron: Gelderlander 19-07-2023

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.